Å min kjære webportal!

Vi er alle sammen ganske enige at webportaler er gårsdagens nytt, ikke sant? Tydeligvis ikke. Biblioteksnorge i disse dager omfavner disse dinosaurene enda en gang i form av såkalte “discovery-verktøy”.

En webportal er et nettsted en må aktivt oppsøke for å finne resurser, mens i disse Google-tidene har de fleste oppfattet at brukere flest (ja også bibliotekarene selv) vil gjerne bruke andre inngangspunkter. Dagens discovery-verktøy gjør det enten umulig eller meningsløst for søkemotorer å indeksere innholdet til bibliotekene. Dermed har bibliotekene med discovery-verktøy greidd å glemme erfaringer fra 1990-tallet og gjenopplivet webportalen — her er det ingen annen inngang enn hovedportalen!

Endelig — bibliotekene har fått det slik de vil — brukeren  gå til dem for å finne ting.

————

We all pretty much agree that webportals are yesterday’s news, right? Clearly not. Norwegian libraries are currently embracing these dinosaurs once more in the form of so called “discovery tools”.

A web portal is a website that one must actively visit in order to find resources, but in the Google era, the majority of people have realized that most users (including librarians themselves) would rather use other entry points. Current discovery tools make it either impossible or irrelevant for search engines to index library content. Thus, libraries have, with discovery tools, managed to forget the experiences of the 1990s and revive the web portal — here there is no other entry point than the main portal!

Finally — libraries have got their way — the user must go to them to find things.

Advertisements
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s