Monthly Archives: May 2014

KORG2014 – Kunnskapsorganiseringsdagene 2014

Jeg har nettopp vært med på og deltatt i KORG2014. Jeg var svært tilfreds når jeg fikk invitasjonen til å delta i paneldebatt med gode kollegaer fra BIBSYS, Deichmanske bibliotek og UBO. Tilfredsheten minket heller ikke når jeg fikk være

Tagged with:
Posted in NTNU Library