KORG2014 – Kunnskapsorganiseringsdagene 2014

Jeg har nettopp vært med på og deltatt i KORG2014. Jeg var svært tilfreds når jeg fikk invitasjonen til å delta i paneldebatt med gode kollegaer fra BIBSYS, Deichmanske bibliotek og UBO. Tilfredsheten minket heller ikke når jeg fikk være med på begge dager; HiOA-folka er svært hyggelige og jeg setter veldig pris på arbeidet de gjør for norske bibliotek(arer) og andre.

Først, konferansen var rimelig priset (kr. 1750,– for to dager med lunsj) og veldig professionelt organisert. Svært god streaming med flere kameraer, proffe lydfolk, folk som tok imot og løpere med mikrofoner til spørsmålsrunden. Alt i alt, en av de aller beste organiseringsmessig konferanser jeg har vært med på. Kudos til HiOA.

Innholdet på konferansen var delt dag én dekket tyngre katalogiseringsorientert innhold, mens dag to dekket metadata og dertilligende konsepter med brede strøk.

Dag en begynte med en gjennomgang av aktuelle temaer i kunnskapsorganiseringsvirkeligheten av Tor Arne Dahl. Her møtte vi gjengangere som MARC, FRBR, AACR2, RDA ol. Tor Arne klarte ikke å dekke over sin manglende begeistring for en del av disse og han viste frem det de fleste trolig føler — er det en vei videre her?

Sally McCallum ga en repetisjon av en del av informasjonen de av oss som følger med på BIBFRAME-utviklingen har hørt en god del ganger før. Igjen her satt jeg igjen med en del spørsmål rundt hva vil man egentlig med disse begrep og teknologier. De virker svært fjern fra min og mange fleres virkeligheter. Presentasjonen var fin, men innholdet presenterte ingenting som ga meg noe håp om at BIBFRAME ikke er mer enn en forlenging av MARC-tenkingen.

Maliheh Farrokhnia ga en fin innblikk i utfordringene av å implementere RDA, fra hennes case i Iran. Det ble klart at RDA tar med noe få endringer som kan gjøre ting bedre, men disse virker å være få og jeg satt og lurte på om RDA er verdt bryet.

Så kom vi til paneldebatten jeg deltok i. Jeg satt med Unni Knutsen fra UBO, Asbjørn Risan fra BIBSYS og Anne-Lena Westrum fra Deichmanske bibliotek. Jeg kjenner disse folk fra før og håper at jeg har en god tone med alle. Derfor tok jeg møteleder Tor Arne Dahls utfordring om å være noe utfordrende med mine meninger. Jeg fikk snakke først og stilte spørsmål om katalogisering skal være ledet av standardene eller av behovene til insitusjonen og brukerne. Unni kom etter meg og tok fanen for innføring av moderne standarder og (inter)nasjonal felleskap. Asbjørn skisserte hvordan BIBSYS har tenkt rundt implementering av nye standarder. Og Anne-Lena til slutt presenterte hvordan Deichmanske bibliotek skal gå videre uten å ta hensyn til standarder i sine systemer utover å ta imot og levere ut data.

Jeg fokuserer litt på paneldebatten av to grunner: 1) jeg deltok i en, og b) jeg tror at den er representativ for en del av utfordringene bibliotekene kommer til å møte i de kommende årene.

Presentasjonene var greie saker — tonen var god og jeg tror at Asbjørn/Unni og Anne-Lena/jeg viste de ulike endene i spektrumet. Problemet var at vi skulle komme med svar på hvordan et katalogiseringsgrensesnitt skulle være. Jeg og Anne-Lena svarte på samme måte: det må bli slik som den eierinstitusjonen ønsker at den skal være, med muligheter for innlegging av ulike typer data i en arbeidsflyt som passer katalogisatorene. Unni og Asbjørn på sin side så for seg et stort fellessystem som var i liten grad tilpasset de lokale miljøene og i stor grad basert på standarder som vi kjenner igjen fra idag.

Anne-Lena baserte sin variant på lokalutvikling, Asbjørn og Unni på samarbeid med kommersielle/konsortielle partnere. Jeg tok ingen ståsted til dette, da jeg mener at kjøp av tjenester er kjøp av tjenester om det er betalt internt eller eksternt.

Problemet opp i det hele var at når det kom til spørsmålsrunden var det snakk om spørsmål om “Hvordan blir det med RDA/BIBFRAME?” som er egentlig et rart spørsmål da det burde spurtes “Er det viktig med RDA/BIBFRAME?” Svaret her er trolig at det er viktig med disse ting, men det er et spørsmål som må også stilles — er de kun viktig i utvekslingsforemål? Det er min mening at det er kun her at de er viktig. Som det er idag, er lokalmetadata et begrep som dekker mer en de få felt som benyttes for FRBRs FISO-oppgaver. Dette argumentet forsvinner når fokuset er utelukkende standardiseringsfokusert; og når standarder tvinger bakoverkompatibilitet frem over fremtidsrettethet samt ignorerer nyttige metadata-symbioser som kan muliggjør andre og nye tjenester i biblioteket er standardiseringen for lite og for sent. Biblioteket har i motsetninge til svært mange andre områder vært preget av for tidlig standardisering — MARC har dominert bibliotek i femti år. Nå kommer endringene for sent, og tar inn for lite over seg at verden har gått mye lengre.

Dag to begynte med Ove Skåra fra Datatilsynet som snakket om metadata, persondata og juss; på grunn av en avtale med ny arbeidsgiver fikk kun med meg spørsmålsrunden her, men folk virket underholt og informert og kom med en god del sakelige spørsmål.

Thomas Sødring fra HiOA, Arkivutdanninga ga en veldig inofrmativ presentasjon om nettskyen og utfordringene offentlige arkiv har når de inntrer i nettsky som system. Hovedutfallet fra denne underholdende presentasjon var at vi må i stadig voksende grad vente at folk vil prøve å trenge seg inn i våre data, også med plattformleverandørens velvilje, og at vi må derfor kryptere dataene mer og mer for å gjøre denne jobben så vanskelig som mulig. Dette er særlig viktig for bibliotek som kjøper skytjenester (BIBSYS i sitt samarbeid med Ex Libris har utfordringer her); persondata i form av utlånshistorikk og lignende må være kryptert og nøklene må ligge kun hos brukeren.

Så hadde vi en presentasjon om autoritetsregister og wikidata av Dan Michael Olsen Heggø, Universitetsbiblioteket i Oslo/Wikimedia Norge og Lars Jynge Alvik, Nasjonalbiblioteket. Det slå meg at arbeidet her lignet arbeidet som er allerede gjort mange steder i linked data miljøer, uten å ta hensyn til linked data. Det kan være bra, da det gir en menneskelig inngang til dataproduksjon, samtidig tror jeg at det er flere synergier en en ren konversjon av wikidata til RDF.

Unni Knutsen, Universitetsbiblioteket i Oslo, og Oddrun Pauline Ohren, Nasjonalbiblioteket ga en presentasjon om samarbeid om emneregistre mellom UBO og NB; det var igjen mye som jeg kjenner igjen fra andre lignende satsninger. Jeg lurer på om det ikke er andre måter å gjøre dette arbeidet på som ikke nødvendigvis er så veldig biblioteksentrert.

Vi fikk en fin og morsom avslutning av Ida Jackson og Marte Ericsson Ryste fra Store norske leksikon som ga innblikk i leksikonets utvikling, statistikk og metadata og hvordan disse brukes.

I alt, synes jeg at det er en tomhet i kunnskapsorganisering som ikke blir dekket av fokuset ved årets KORG; det er ikke skylda til HiOA, men hele bransjen. Det er litt som om vi ikke har noe mer å komme med enn en revisjon av tidligere praksis, selv om vi alle sammen er svært klare over at det er denne store manglen. Jeg snakket med en god del folk fra de ulike miljøer som har valgt andre veier (Deichmanske bibliotek, UBB) og disse var av litt ulike oppfatninger, men hovedsakelig enige om at vår hverdager er nokså annerledes og ikke kan se viktigheten i å diskutere nye internasjonale katalogiseringsregler eller utvekslingsformater fordi disse er kun relevant i noen av sluttproduktene vi må generere fra våre data hvis de er i det hele tatt relevante.

Som vanlig, nettverkingsmuligheten var uovertruffen — vi har tross alt et flott biblioteksmiljø i Norge, og det er blant disse folka framtida ligger, ikke hos standardsutviklerne.

 

Advertisements
Tagged with:
Posted in NTNU Library

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s