Monthly Archives: August 2015

Nasjonal biblioteksstrategi 2015–2018

Jeg har lest Kulturdepartementets Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018 med interesse — det er alltid spennende å lese hva fremtida for bransjen er. Også i år er det mye som er helt OK og rimelig på alle fronter unntatt katalogisering og teknologi.

Posted in Uncategorized