La oss prøve dette…

[English below]

Så, her er saken: jeg har fem-til-ti timer til disposisjon og jeg vil gjerne hjelpe noen som trenger hjelp med ting jeg kan noe om.

Jeg jobber daglig som technical lead (dvs. programvareutvikling) innen arkiv, bibliotek og andre tilgrensesede områder. Jeg har tidligere jobbet på prosjekter innen energi (olje, gass, petrokjemisk, kjernefysisk), miljø og industrielle applikasjoner samt dokumentsystemer.

I hverdagen jobber jeg med åpen data, semantisk web, databaser og Javautvikling; jeg har imidlertid ingenting imot å jobbe med andre ting som jeg føler jeg kan (rådgiving, prosjektledelse, programmering i flere språk, undervisning — jeg har diplom i universitetspedagogikk).

For at prosjektet skal kunne kvalifisere for at jeg bidrar, må prosjektet

  • være i regi av en ideel eller kulturorganisasjon som har en inkluderende profil (dvs. at livssyns- og politiske organisasjoner ikke får være med)
  • være i Norden/Skandinavia
  • ha realistiske mål gitt tidsrammen min

Ta gjerne kontakt via kommentarfeltet.

—-

Right, here’s the thing: I have five-to-ten hours available and I’d like to help someone who needs help with something I can help with.

As a day job, I work as technical lead (software development) within libraries, archives and related fields. I have previously worked on projects within energy (oil, gas, petrochemical, nuclear), environment and industrial applications as well as documentation systems.

Typically, I work with open data, semantic web, databases and Java development; I have nothing against working with other things that I feel that I know something about (consulting, project management, programming in other languages, teaching — I hold a diploma in university pedagogy).

In order for a project to qualify for my participation, it has to:

  • be carried out by a not-for-profit or cultural organisation that has a non-faith and non-political profile
  • be in a Scandinavian/Nordic country
  • have realistic aims given my timeframe

If you want to get in touch, use the comments!

Advertisements
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s