Monthly Archives: June 2017

Misforstått standardisering

Jeg brukte litt tid på å se på Kunnskapsorganisasjon på anbud, et paneldebatt på KORG-dagene 2017 med Jonas Svartberg Arntzen, Leder utviklingsavdelingen ved Deichmanske bibliotek; Unni Knutsen, Leder Seksjon for tilvekst og katalog, Universitetsbiblioteket, UiO; Jonny Edvardsen, Direktør Tilvekst og kunnskapsorganisering, Nasjonalbiblioteket; og Geirr Karlsen,

Posted in Uncategorized